icon

Blog

spasavanje koale u Australiji (Fото: EPA/EFE)

РАД О ЗАШТИТИ ЗА ВРЕМЕ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА

У овој категорији, објављиваћемо делове нових текстова, услужно писаних за различите намене. Ево једног примера: Дипломски рад Тема: Заштита становништва и материјалних добара за време природних катастрофа Садржај: Увод ……………………………………………………………………………………………….. Предмет писања рада ……………………………………………………………. Циљ писања рада……………………………………………………………………. Методе писања рада ………………………………………………………………. 3.1.    Историјска метода ………………………………………………………………….. 3.2.    Метода анализе садржаја ……………………………………………………….. 3.3.    Метода посматрања ……………………………………………………………….. 3.4.    […]