reading book cenovnik

Cenovnik

Lektura i korektura

1 – 50 str.
200 dinara (po prevodilačkoj strani*)
50 – 200 str.
120 – 150 dinara*
preko 200 str.
100 – 150 dinara*

Redaktura

do 50 str.
400 dinara
preko 50 str.
300 dinara

Prevođenje

do 100 str.
500 – 800 dinara*
preko 100 str.
200 – 600 dinara*

* Prevodilačka strana – 1800 karaktera sa razmacima

* Lektura: Cene variraju u navedenom rasponu u zavisnosti od jezičkog stanja vašeg teksta, po principu: MANJE INTERVENCIJA NA TEKSTU – NIŽA CENA

(Takođe, rok kraći od 2 dana podrazumeva maksimalnu cenu u navedenom rasponu)

* Prevod: Cene variraju u zavisnosti od vrste teksta