Priprema štampe

Prelom i priprema za štampu

U procesu nastajanja knjige, monografije, naučnog rada, brošure, kataloga, sledeći korak bi (posle pisanja, lekture, redakture) bio prelom i priprema za štampu. Ova naša usluga podrazumeva formatiranje dokumenta, odabir fontova i dizajn teksta, umetanje foto i grafičkog materijala, a po potrebi – i samu štampu.

Vašem tekstu možemo dati i vizuelni identitet a za to će se postarati naši stručnjaci na polju kompjuterskog preloma, naravno, u skladu sa vašim željama i potrebama.

Čekamo vas!