icon

Blogovi i članci

Zaštitna ili zaštićena zona?

zastitna

 

Da li je zona oko ovog veštačkog jezera ZAŠTIĆENA ili ZAŠTITNA – kako stoji na tabli koju smo nedavno uslikali?

Jezički, ovo bi trebalo da bude ZAŠTIĆENA ZONA, kao zona ili područje koje je, zbog svoje prirodne lepote ili značaja, zaštićeno zakonom… Pridev ZAŠTITNO označava da imenica uz koju ide ŠTITI nešto od nečega i ima obeležje aktiva, dok je ZAŠTIĆENO – trpni pridev i označava pasiv. Dakle, trebalo bi da se opredelimo da li zona ŠTITI, ili SE ŠTITI (ZAŠTIĆENA JE) – od raznih negativnih uticaja… Osim ako drugačije propisuje terminologija u ovoj oblasti.

Ipak, terminologije svih oblasti bi trebalo da polaze od jezičke logike, zar ne?

A razliku između ova dva prideva lepo ilustruje primer koji smo pronašli na internetu, u jednoj reklami: „ZAŠTITNA folija za telefon ZAŠTIĆENA je sa dva ZAŠTITNA sloja…“

Zaštitite i vi svoje telefone, ali i sebe – od loših jezičkih uticaja.