icon

Blog

bgr

Množina množine ;-)

Drveće je zbirna imenica, koja već označava množinu – drveće u šumi, baš kao ovo na slici! Tako se od nje, logično, ne može praviti „nova“ množina. Ova imenica je zaista specifična pa su i greške gotovo opravdane:) U jednini DRVO, DRVETA, DRVETU, a u množini označava i građu, posečena DRVA, genitiv – (tih) DRVA, […]