icon

Blogovi i članci

Pod hitno ili podhitno?

Piše se POD HITNO, a ne podhitno, niti pothitno!

Zašto? To su dve posebne reči (predlog pod i prilog hitno), koje nisu srasle u celinu.

Na jednom forumu na internetu pronašli smo zanimljivu pričicu mladog čoveka kome je šefica na poslu, diktirajući mu tekst za neki e-mail, zapovedila da napiše „pothitno“.

Iako je bila potpuno samouverena, na njegovo bojažljivo, ali uporno insistiranje, pozvala je nekog telefonom i pitala da li se piše odvojeno „pod hitno“ ili spojeno „pothitno“, a onda je kiselo promrmljala kako ipak treba da napiše „pod hitno“. Mladić je, pretpostavljate, to prihvatio sa likovanjem i (prikrivenim) smeškom… I nama je ova priča izmamila osmeh, a posebno šefica i njeno polovično poznavanje gramatike. Jednačenje po zvučnosti joj, očito, nije strano, jer je insistirala na obliku poThitno, a ne poDhitno… Ali, avaj, to se nikada nije pisalo spojeno… Što bi naš narod rekao : „Za jedno oko – konj ćorav!“ 🙂