icon

Blogovi i članci

Ne bilo vam zapoveđeno…

imperativ
Ilustracija preuzeta sa sajta cincplug.com

„Srpski IMPERATIV za glagol uraditi“ – ovako neki definišu izraz iz naslova našeg teksta. Ima još zanimljivih definicija, poput one: „Jedan od najuspešnijih trikova, koji zapovest pretvara u molbu“ (neko je to duhovito na internetu ilustrovao primerom sa pivom i frižiderom, tj.  drastičnom razlikom u efektu koji proizvode rečenice „DAJ jedno pivo!“  i „Deder, DONESI mi ‘ladno pivo iz frižidera, ne bilo ti zapoveđeno“… ) Toliko o slengu.

A šta je, zapravo, IMPERATIV? Ovih dana smo tu reč upotrebili na našoj fejsbuk strani, a pošto  ne volimo da se pravimo pametni, da vas zasipamo teorijom, niti da koristimo strane reči, čak ni onda kada su stručni izrazi, zadatak ovog teksta je da to pojasni. Dakle, imperativ je upravo ta ZAPOVEST koju je uvek poželjno pretvoriti u molbu!

Reč IMPERATIV potiče iz latinskog jezika i u gramatici označava zapovedni način. U srpskom jeziku pored glagolskih vremena (a to su prezent – sadašnje vreme; aorist, imperfekat, perfekat, pluskvamperfekat – prošla vremena, futur I i futur II – buduća vremena), postoje dva glagolska načina – IMPERATIV, ili zapovedni način i POTENCIJAL, ili mogući način.

Imperativ je lični glagolski oblik  (menja se po licima), ali koristi se samo za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine. Za glagol čitati (i druge glagole koji se u 3. licu množine završavaju na –JU), to bi bilo: ČITA-J, ČITA-JMO, ČITA-JTE, dok bi za glagol jesti glasio: JED-I, JED-IMO, JED-ITE, za glagol ponoviti: PONOV-I, PONOV-IMO, PONOV-ITE… Imperativ se može izgraditi i za 3. lice jednine i množine, tako što ćemo reći: NEKA se javi, NEKA oni sačekaju.

Treba imati u vidu i poslovicu ISPECI PA RECI, jer u njoj imate pravilne oblike imperativa za drugo lice jednine glagola kao PEĆI i REĆI (sa izvršenom palatalizacijom: K iz osnove je prešlo u C), dok se često čuje NEPRAVILNO: ISPEČI, ISPEČITE; ISEČI, ISEČITE (po analogiji prema oblicima prezenta ISEČEŠ; ISEČEMO; ISEČETE).         

Reč IMPERATIV ne koristi se samo u gramatici, već označava i nešto što je zapovest, neizostavno, obavezno. Dakle, IMPERATIV je znati da je IMPERATIV glagola ispeći: ispeci, ispecimo, ispecite!

A ako vam je u životu IMPERATIV posedovanje visokog nivoa opšte kulture, treba svakako da znate i šta je KATEGORIČKI IMPERATIV. To je etički concept nemačkog filozofa Emanuela Kanta. Od nas je za sada dovoljna i njegova prva formulacija: “Delaj prema onom načelu za koje bi poželeo da postane opšti zakon”.