icon

Blogovi i članci

Najnovije iz naše lektorske radionice – „Silovanje razuma“ Raje Rodića

AKTUELNO: Najnovije izdanje „Glasa javnosti“ – „Silovanje razuma“ autora Radisava Raje Rodića

Lektura i redaktura: Marija Filipović Lazić