icon

Blogovi i članci

“Naj bebu“ – šta je to?

Prilikom lektorisanja jedne brošure, hteli smo da proverimo kako se tačno piše čudan spoj, nešto kao superlativ imenice, tipa: “naj pogača”, “naj torte”, “naj statusi” i slično. Ovaj sklop je jedna od nesrećnih novina u srpskom jeziku, a nastao je kada i silni izbori za naj – šta sve ne. Tragajući po internetu, stigosmo i do najzanimljivijeg pravopisnog rešenja: 3000 beba u izboru za „Naj bebu“!

Iako nismo tako “zaluđeni” pravopisom i ne očekujemo da svako može da ispoštuje sva njegova pravila do tančina (posebno kada se ima u vidu da su se neka pravopisna pravila menjala s vremena na vreme (?!)), ovakav nedostatak osećaja za jezik je nepojmljiv. Pitamo se: čemu služe ovi navodnici – u kombinaciji sa velikim slovom N? Pod navodnike se stavlja, i to obavezno sa velikim početnim slovom, zvaničan naziv neke manifestacije, ustanove i slično. Naravno da taj naziv treba da ima smisla sam za sebe, te da bude u NOMINATIVU, a ne u nekom drugom padežu. Dakle, da li nešto znači “Naj bebu”? U svakom slučaju, zvuči vrlo čudno. Moglo bi se to nekako razumeti sa malim slovom n, jer bi tu navodnici govorili o nekom prenesenom značenju, ali namera autora, očigledno, nije bila takva, a pritom je na više mesta u tekstu napisano isto: izbor za “Naj bebu”.

Dakle, moglo je da bude napisano: …u Izboru za naj bebu (što je opšteprihvaćeno) ili … u Izboru za najlepšu bebu (što je jezički ispravnije) ili, eventualno, u Izboru (pod nazivom) “Naj beba”. A ako neka reč treba da bude napisana velikim slovom, onda je to, suprotno primeru, upravo reč Izbor, budući da je to prva reč naziva akcije.

Ako uzmemo u obzir da se radi o novinskom tekstu,  još je teže shvatiti takvo nepoznavanje suštine jezika nekoga ko se (u kakvom god mediju) bavi pisanjem. (O broju na početku naslova da i ne govorimo – valjda i laici znaju da je tako nešto van svih standarda novinarskog stila, ali i pisanja uopšte).

Treba, u najmanju ruku, biti “maštovit” da bi se upravo ovako rešila jedna pravopisna enigma. A možda su za sve krive – bebe?