icon

Blogovi i članci

Maski ili masaka?

Ne znam za vas, ali ja sam ovih dana u znaku maski… ili masaka?

Bila to maska kao ritualni predmet kojim čovek sakriva lice, maska u kozmetici, koja štiti kosu ili maska koja, kao gotovo kultni predmet doba modernih tehnologija, štiti naš mobilni telefon – povremeno nam zatreba njen genitiv množine:-).

Jedan od mlađih članova moje porodice me je, tako, ovih dana izveštavao: “Ima baš dobrih masKI za taj telefon”, pa sledeći put: “Našao sam još masAKA za ajfon”. Ako se ne varam, upotrebio je jednom i treći vid genitiva imenica ženskog roda sa dva ili tri suglasnika u osnovi – maskA

U isto vreme, na internetu pronađoh blog čiji autor – pesnik  ima istu dilemu:  u istoj pesmi je, izgleda nesvesno, na jednom mestu upotrebio genitiv MASKI, a na drugom – MASAKA.

Ako i vi imate ovakvu dilemu, razrešićemo je zajedno.

Genitiv množine ove imenice je MASKI, a ne masAKA.

Iako se pri građenju genitiva množine imenica ženskog roda čija se osnova završava sa dva ili tri suglasnika daje prednost obliku sa nepostojanim A ubačenim između suglasnika: primedAba, basAna, propovedAka, marAka, bolje nego primedbI, markI, i sl, veliki broj ovakvih imenica ima gentiv množine sa nastavkom –I.  Tako treba reći: MOLBI, LAMPI, BORBI, NEPRAVDI, ŠANSI, TAJNI, KANDŽI, RADNJI, PERTLI, CISTERNI, a pesnik iz naše priče ipak je bio u pravu u iskazu: „… previše je MASKI bačeno i stavljeno…“.  

Poslednji oblik genitiva ovakvih imenica, sa nastavkom –A,  baš kao u nominativu jednine, rezervisan je za imenice sa suglasničkim grupama ST, ZD, ŠT, ŠČ, ŠĆ, KS, PS:  lastA, vrstA, zvezdA, baštA, kao i gošćA, taksA, elipsA.