icon

Blogovi i članci

Ko to tamo PROBAVA?

O čemu je reč – o PROBAVI? Čijoj probavi??

Probava je imenica koja označava varenje, a ovo je valjda trebalo da bude neki glagol – u pokušaju…

Kaže se i piše PROBATI, a kada želimo da naznačimo da se radnja ponavlja, možemo reći i ISPROBAVATI… Bilo ko, pa i Ceca, može samo da PROBA ili ISPROBAVA haljine, a kad nam, dragi autori teksta u žutoj štampi, kažete: „probava“, moraćemo dobro da se zamislimo o čemu je reč…