icon

Blogovi i članci

Kako je teško OPISMENITI SE :-(!

Od početka rada našeg sajta i fejsbuk strane, nije nam bila namera da se ugledamo ni na jedan od sličnih sajtova, niti da „blatimo“ konkurenciju. Ovim tekstićem ćemo pomalo narušiti principe, ali jednostavno, utisak je toliko jak da ga moramo pretočiti u reči.

Mnogo je tužno i poražavajuće kada vidite da je na sajtu koji po broju posetilaca prednjači u ovoj oblasti objavljen tekst sa naslovom „Svako malo sa sve nama i radi nas praviš jezičke greške“. Namera je dobra, u to ne sumnjamo, ali da li će neko naučiti nešto iz teksta sa ovakvim naslovom?

Ako krenemo dalje, naići ćemo na jednu za ovakav sajt nedopustivu grešku.

„JEDNOM od takvih izraza pripada neobična upotreba priloškog izraza…”, napisala je autorka teksta. Pitamo se: kako nešto može PRIPADATI JEDNOM OD IZRAZA? Jednom ne pripada ništa, jer je to samo JEDNO. Može se reći samo JEDAN OD TAKVIH IZRAZA JE… ili TAKVIM IZRAZIMA PRIPADA… Pitamo se, zatim, da li je moguće da to ne zna neko ko uopšte pomišlja da se bavi srpskim jezikom, a kamoli ako piše tekst za sajt čija je namera (iskazana u samom nazivu) da opismenjava druge!

Ako bismo išli dalje, već u sledećoj rečenici pričitali bismo: “Iz svakodnevnog, razgovornog, jezika ova konstrukcija je prodrla…” Zapetu između RAZGOVORNOG i  JEZIKA izbacio bi svaki lektor, ali, da li je i ovakvim sajtovima potrebna lektura i korektura?!

I o sadržini ovog teksta bi se moglo štošta reći, ali nećemo ići dalje…

Umesto komentara ispod teksta, za kojim smo imali neodoljivu potrebu, ali koji bi sigurno bio shvaćen kao zlonameran, daćemo sebi oduška ovim tekstom, svesni da i to može delovati nepristojno ili grubo.

Na kraju, još jednom izražavamo svoj očaj.  Sajt na kojem vas dočekuje konfuzija od rubrika, kategorija, autora privukao je toliko ljudi. Mi pokušavamo sa autentičnim dizajnom, jasnom koncepcijom,  kratkim i razumljivim tekstovima, čemu li se nadamo!?  🙂

opismeni se crop