icon

Blogovi i članci

Imperativ juga!

Čuveni „imperativ juga Srbije“ – „NE ME“.

Dobro, ako ćemo da budemo precizni, to je južnosrbijanska inverzija: umesto „ne pritiskaj me“, lična zamenica me (mene) prilepila se uz negaciju imperativa i tako smo dobili ovo „Ne me… (šta god)“. Ako nikada niste ovo čuli, znači da niste bili na jugu, pogotovu u vranjskom kraju!