icon

Blogovi i članci

DVOJICA koja JE UKRALA kravu…

Ima emisija na lokalnim televizijama koje su dvostruko korisne: saopšte vam poneku zanimljivu informaciju, a istovremeno vas snabdu jezičkim temama…

Čujem, tako, ovih dana na jednoj niškoj televiziji simpatičnu vest (koja je kružila i internetom):  “Dvojica spretnih  lopova USPELA JE da stavi kravu u automobil za samo jedan minut”. Da, zadivila SU ME svojom spretnošću ova DVOJICA lopova, ali me, još više, zainteresovala jezička konstrukcija: Dvojica JE uspela.

Brojna imenica DVOJICA ima gramatički ženski rod i menja se kao imenice ženskog roda: DVOJICA, DVOJICE, DVOJICI, DVOJICU…

Glagol uz brojnu imenicu je, međutim, uvek u množini, tako da se DVOJICA (lopova) iz našeg primera nikako NE SLAŽU sa glagolom u trećem licu jednine: USPELA  JE!

Brojna imenica DVOJICA se, dakle, menja kao imenica u ženskom rodu, ali to su NJIH DVOJICA, koji su u množini i prirodno su muškog roda, tako da možemo reći: DVOJICA lopova SU USPELA ili DVOJICA lopova SU USPELI (da ukradu i strpaju u auto jadnu kravu)!

Još samo jedna napomena u vezi sa slaganjem, pa se na kratko vraćamo u istu emisiju lokalne televizije sa početka teksta. U sintagmi sa  zbirnim brojevima, glagol se može slagati i sa imenicom iza njih, tako da se može reći: DVOJE učenika JE IŠLO ili Dvoje učenika SU IŠLI.

Elem, kada su u pomenutoj emisiji stigli do sporta, predsednik šahovskog kluba nas je obavestio da “ u klubu imaju DVA najperspektivnija niška sahista”. Lepa vest, ali opet nas “saplete”  jezička prepreka, i to na istu temu! Budući da je brojna imenica DVOJICA nezamenljiva kada hoćemo da označimo tačan broj osoba muškog roda (od 2 do 99), tako smo čeznuli da čujemo da imaju DVOJICU najperspektivnijih šahista!…