icon

Blogovi i članci

Da li ste za kapuĆino ili kapuČino?

Po novom srpskom pravopisu, ne kaže se KAPUĆINO, već KAPUČINO, a poznati glumac nije Al PaĆino, kako smo navikli da ga zovemo, nego Al PaČino, baš kao što je Monika – BeluČi, a Bernardo – BertoluČi.

– Apsolutno sam za “č”, za izgovor kapučino, kao i za izgovaranje prezimena Pačino. “Kapućino” je greška koja se postepeno raširila, a pravopisci su je kasno primetili, tako je (u tekstu objavljenom u  “Politici”) rekao Ivan Klajn.  -Italijani, Englezi i Španci imaju afrikatu koja nije tako tvrda kao naše “č”, a nije ni tako meka kao naše “ć”, ali u pravopisu se jasno kaže – nije bitno zvukovno najvernije moguće imitirati glas, niti meriti da li je izgovor bliži jednom ili drugom, nego je bitna naša tradicija. Kod nas se uvek govorilo i Čelini, Beatriče i Kroče, dakle, to mora ostati “č”.

Ipak, Ivan Klajn ostavlja mesto za jedan izuzetak (priznat i u pravopisu), a to je reč “ĆAO”. To je, kaže, toliko rasprostranjeno da ga ne treba menjati u “ČAO”(?!).

Neki stručnjaci, poput lingviste i profesora Vlada Đukanovića, smatraju da srpska jezička norma nije postojana, da ju je teško do kraja ispoštovati (postoji, kako kaže, samo jedan rečnik, ali više gramatika i više pravopisa). KapuČino i Al PaČino su, po njemu, samo  preporuka koja nije obavezujuća!

Dakle, dragi prijatelji, ako nekada imate dilemu – ne očajavate! Teško je ponekad snaći se u srpskim pravopisno-jezičkim zavrzlamama.

A šta bi bio naš doprinos ovoj temi? Pitanje koje upućujemo “našim”, ovdašnjim Italijanima – da li naručuju KAPUĆINO ili KAPUČINO?