prevod

Prevod

Prevođenje

Ako vam je potreban PREVOD sa engleskog, italijanskog, ruskog ili nemačkog jezika (ili na ove jezike), to prepustite nama. Dobićete profesionalno preveden tekst i, što je najbitnije, tekst koji će biti gramatički korektan, dakle – lektorisan prevod.

Mnogi prenebregavaju činjenicu da je za prevod potrebno nešto više od dobrog poznavanja stranog jezika. Potreban je savršen osećaj za jezik, ali i – dar za pisanje. Ne samo kada se radi o umetničkom tekstu, prevodilac mora odlično poznavati duh oba jezika kako bi sadržinu uspešno transponovao sa jednog na drugi.

Naši prevodioci su školovani za ovaj posao (za prevode na strane jezike angažujemo i ljude kojima je to maternji jezik) i za sobom imaju značajno iskustvo u prevođenju, bila to umetnička ili stručna literatura ili poslovna prepiska. Ako za prevođenje angažujete nas, neće vam biti potrebna i dodatna usluga lekture prevoda, jer UREDNIK se, iznad svega, brine o gramatičkoj ispravnosti teksta!