Pisanje teksta

Pisanje tekstova

Pisanje je posao koji zahteva posebnu veštinu. Ako je neko vičan pisanju, vešt u izražavanju i diskutovanju o najrazličitijim temama, onda su to – novinari . Naše novinarske snage iskoristićemo za ovaj, posebno kreativan segment naših usluga i sa dovoljno inspiracije pristupićemo pisanju svih tekstova, bili to oni sa umetničkim pretenzijama ili PR- tekstovi za potrebe neke firme.

Možda će vam, ako imate malo preduzeće, biti potreban tekst kojim obaveštavate javnost o ukupnoj ili nekoj trenutnoj aktivnosti. Ovaj zadatak, sa punim poverenjem, možete prepustiti nama. Na osnovu podataka koje nam budete dostavili, sastavićemo saopštenje i, ako je potrebno, u vaše ime ga proslediti medijima.

I to nije sve. Vašem tekstu možemo dati oblik i pripremom za štampu, a po dogovoru – zaokružiti priču i samom štampom.

Na raspolaganju smo i autorima koji bi da objave samostalno izdanje, a kojima možemo pružiti usluge počev od lekture i korekture, redakture teksta, preko preloma, do samog štampanja knjige. Naravno, UREDNIK za vas piše i bilo koje druge tekstove:  maturski i seminarski radovi,  pisma koje želite dostaviti redakciji nekog lista i time skrenuti pažnju javnosti na određeni problem, molbe, tekstovi obrazloženja predloga za neku nagradu, različiti reklamni materijali…

Ako imate ideju, ali ne znate kako da je formulišete, ako se od vas zahteva da pišete stilom na koji niste navikli, ili ako, prosto, nemate dovoljno vremena, prepustite taj posao profesionalnim piscima. Slobodno nam se javite!

REFERENCE:

Kako da znate da ćemo uspešno izvršiti ovaj zadatak? Kada se radi o pisanju, za nas garantuje dugogodišnje novinarsko, ali i iskustvo u pisanju raznih vrsta tekstova. (Ako su u pitanju maturski i seminarski radovi, za nas garantuju visoke ocene koje su, uz našu pomoć, zavredeli naši prethodni klijenti!)