08 апр

Koronavirus ili korona virus

Ako tražite jednostavno rešenje ove dileme, znajte da ga nema, bar za sada. Budući da je virus, odnosno tip vurusa nov i da je nedavno ušao u naše živote (i ne samo da je ušao nego je potpuno zagospodario njima, nažalost), predstavlja i novu jezičku pojavu, pa su mišljenja o tome kako ovaj pojam treba pisati u srpskom jeziku podeljena.

Korona virus, koronavirus, korona-virus, virus korona – sve ove varijante se javljaju u raznim medijima ovih dana. Bilo je dosta argumenata stručnjaka u korist  ili protiv određenih varijanti.  Bez mnogo tumačenja, opredelićemo se za varijantu KORONA VIRUS, jer nam se čini da najbolje  odgovara pravopisu i normativima srpskog jezika.

Konstrukcija virus korona je, nepobitno, najviše u duhu srpskog jezika, jer spada u atributivne konstrukcije, u kojima širi pojam dolazi ispred užeg (dok je u engleskom, recimo, obrnuto), ali je problem u tome što ovaj termin označava  grupu virusa a ne samo jedan jedinstveni virus. Pravilo koje se primenjuje u naučnoj terminologiji je da se spojeno pišu nazivi grupe virusa, recimo rabdovirusi, reovirusi i sl., pa se shodno tome mnogi zalažu za varijantu pisanja koronavirus. Ipak, opravdanja za spojeno pisanje dva dela konstrukcije pre svega ima tamo gde je prvi deo nesamostalna reč, što ovde nije slučaj. Korona je latinska reč za krunu ili venac (na koju podseća ovaj virus, zapravo njegov izgled po obodima), koja se već uklopila u naš jezički sistem te može da stoji i samostalno. Štaviše, i na sajtovima nadležnih medicinskih se susrećemo sa odvojenim pisanjem reči u ovoj konstrukciji.

Dakle, ako se treba opredeliti između ponuđenih, odnosno varijanti koje su „u opticaju“, naš izbor je – korona virus.