icon

Blog

„BAUK“ I DALJE KRUŽI…

Prvo što nam se nameće pri susretu sa ovom knjigom, kakve se pred nama ne nalaze često, jeste asocijacija iz naslova. Svi smo dobro zapamtili prvu rečenicu Komunističkog manifesta: „Bauk kruži Evropom – bauk komunizma“… Ali, bauk (komunizma) – u rimsko doba? Ova misterija će biti razotkrivana sa svakom novom pročitanom stranicom, kroz zanimljiv stvaralački […]